Директор комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Бахмацької міської ради призначається шляхом укладення контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу згідно з чинним законодавством України.

Умови оплати праці директора комунального закладу визначаються у контракті відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», постанови Кабінету Міністерства України від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (із змінами) та постанови Кабінету Міністерства України від 30.09.2009 № 1073 «Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек».

Директор комунального закладу є одночасно директором Бахмацької центральної бібліотеки.

Особливості режиму робочого часу директора комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Бахмацької міської ради та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до Статуту комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Бахмацької міської ради директор комунального закладу в межах повноважень:

1. Забезпечує:

- права громадян на бібліотечне обслуговування, доступ до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються у бібліотеках і надаються у тимчасове користування громадян в тому числі через абонементи, читальні зали, інформаційно-бібліографічну службу, дистанційне обслуговування засобами телекомунікацій та за допомогою бібліотечних пунктів і пересувних бібліотек;

- формування, зберігання документів як єдиного фонду. Визначає його структуру та здійснює перерозподіл і взаємовикористання бібліотечних ресурсів між філіями, відділами та бібліотекою для дітей, організовує його циркуляцію і використання. Здійснює індивідуальний і сумарний облік наявного фонду всіх бібліотек-філій;

- співпрацю з творчими спілками, державними та іншої форми власності підприємствами, установами, громадськими організаціями, юридичними і фізичними особами в Україні та за кордоном;

- здійснення сервісного обслуговування користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, інформаційних послуг із метою розповсюдження знань та інформації;

- громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їхньої статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання;

- формування фонду україніки як вітчизняних, так і світових видань; фонду бібліотек-філій з урахуванням інформаційних потреб і особливостей жителів того населеного пункту, де знаходиться бібліотека-філія.

2. Проводить просвітницьку роботу, створює для читачів об’єднання і клуби за інтересами.

3. Вивчає і аналізує стан бібліотечної справи в громаді.

4. Бере участь у реалізації державних і розробленні та реалізації місцевих програм у межах своєї компетенції.

5. Бере і забезпечує участь бібліотек-філій у наукових дослідженнях та впроваджує їх результати у практику роботи.

6. Здійснює видавничу діяльність.

7. Розпоряджається майном комунального закладу у відповідності з чинним законодавством України.

8. Створює для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечує додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

9. Розробляє та реалізовує кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників.

10. Акумулює власні надходження та витрачає їх в інтересах комунального закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

11. Представляє інтереси комунального закладу в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, перед громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, представниками іноземних держав.

12. Несе персональну відповідальність за результати діяльності комунального закладу.

13. Виконує рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, накази керівника Органу Управління.

14. Є матеріально відповідальною особою.

До складу комунального закладу «Централізована бібліотечна система» Бахмацької міської ради без права юридичної особи входять:

- Бахмацька центральна бібліотека;

- Бахмацька міська бібліотека для дітей;

- Бахмацька міська бібліотека ім. І. Франка;

- Бахмацька сільська бібліотека-філія № 1;

- Бахмацька сільська бібліотека-філія № 2;

- Григорівська сільська бібліотека-філія № 3;

- Зеленівська сільська бібліотека-філія № 4;

- Красилівська сільська бібліотека-філія № 5;

- Курінська сільська бібліотека-філія № 6;

- Курінська сільська бібліотека-філія № 7;

- Пісківська сільська бібліотека-філія № 8;

- Стрільницька сільська бібліотека-філія № 9;

- Тиницька сільська бібліотека-філія № 10;

- Фастівецька сільська бібліотека-філія № 11;

- Халимонівська сільська бібліотека-філія № 12, бібліотечний фонд яких складає 115006 екземплярів на суму 437099,35 грн