Директор комунального закладу «Бахмацький історичний музей імені Миколи Гнатовича Яременка» Бахмацької міської ради призначається шляхом укладення контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу згідно з чинним законодавством України.

Умови оплати праці директора комунального закладу визначаються у контракті відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу», наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та постанови Кабінету Міністерства України від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»».

Особливості режиму робочого часу директора комунального закладу «Бахмацький історичний музей імені Миколи Гнатовича Яременка» Бахмацької міської ради та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до Статуту комунального закладу «Бахмацький історичний музей імені Миколи Гнатовича Яременка» Бахмацької міської ради директор комунального закладу в межах повноважень:

1. Забезпечує:

- здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої, експозиційної, виставкової, фондової, пам’ятко-охоронної, видавничої діяльності, комплектування музейних зібрань;

- участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі музейної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод шляхом проведення спільних наукових досліджень на основі розробки і реалізації міжнародних наукових програм, конференцій, конгресів, симпозіумів, виставок; здійснення взаємного обміну музейною інформацією, виставками, вивчення міжнародного досвіду організації музейної справи; організації спільної підготовки музейних працівників, розвитку видавничої діяльності.

2. Вивчає процеси історичного, етнічного, соціально-економічного і культурного розвитку Бахмаччини з найдавніших часів до наших днів.

3. Формує та вивчає фонди Музею як першоджерело знань про Бахмаччину, встановлює їх наукову, історичну та художню цінність.

4. Співпрацює з іншими науковими, освітніми та музейними закладами.

5. Розробляє тематико-експозиційні плани експозицій та виставок, на базі яких проводить науково-освітню роботу, основними формами якої є екскурсії, лекції, консультації, конференції, тематичні свята, інші форми робіт. 

6. Розпоряджається майном комунального закладу у відповідності з чинним законодавством України.

7. Створює для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечує додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

8. Розробляє та реалізовує кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників.

9. Акумулює власні надходження та витрачає їх в інтересах комунального закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

10. Представляє інтереси комунального закладу в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, перед громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, представниками іноземних держав.

11. Несе персональну відповідальність за результати діяльності комунального закладу.

12. Виконує рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, накази керівника Органу Управління.

13. Є матеріально відповідальною особою.