Директор комунального закладу «Бахмацький Будинок культури» Бахмацької міської ради призначається шляхом укладення контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу згідно з чинним законодавством України.

Умови оплати праці директора комунального закладу визначаються у контракті відповідно до Закону України «Про культуру», наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» та постанови Кабінету Міністерства України від 09.12.2015 № 1026 «Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури і відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань».

Особливості режиму робочого часу директора комунального закладу «Бахмацький Будинок культури» Бахмацької міської ради та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку.

Відповідно до Статуту комунального закладу «Бахмацький Будинок культури» Бахмацької міської ради директор комунального закладу в межах повноважень:

1. Сприяє:

- процесам відродження і розвитку національної культури та культури інших національних груп, що проживають на території громади;

- розвитку аматорської народної творчості в усій різноманітності її жанрів, розкриття творчих здібностей та обдарувань людей;

- створення умов для спілкування людей у сфері дозвілля, засвоєння ними навичок і основ культури дозвілля, сімейного відпочинку на основі вивчення потреб різних верств населення;

- створення умов для індивідуальної та колективної народної творчості.

2. Здійснює:

- впровадження сучасних форм культурно-дозвіллєвої діяльності.

- створення фольклорних, музичних, театральних, хореографічних, естрадних та інших аматорських колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами різних напрямків.

- підготовку та проведення тематичних, театральних, ігрових, танцювально-розважальних, обрядових та інших заходів і програм.

- проведення державних, народних, сучасних свят та обрядів, виставок художників-аматорів, майстрів декоративно-прикладного, ужиткового мистецтва тощо.

3. Розпоряджається майном комунального закладу у відповідності з чинним законодавством України.

4. Створює для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечує додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5. Розробляє та реалізовує кадрову політику, контролює підвищення кваліфікації працівників.

6. Акумулює власні надходження та витрачає їх в інтересах комунального закладу відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

7. Представляє інтереси комунального закладу в органах державної влади та місцевого самоврядування, інших органах, підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності, перед громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами, представниками іноземних держав.

8. Несе персональну відповідальність за результати діяльності комунального закладу.

9. Виконує рішення міської ради, виконавчого комітету міської ради, накази керівника Органу Управління.

10. Є матеріально відповідальною особою.