Бахмацька міська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Заступник Бахмацького міського голови з питань діяльності виконавчих органів

     Згідно з рішенням другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання Бахмацької міської ради від 27 листопада 2020 року Карпенка Анатолія Анатолійовича затверджено на посаді заступника Бахмацького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

     Народився 14 серпня 1979 року у м. Бахмач.

     У 2006  році закінчив Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці та отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Право», здобув кваліфікацію бакалавра права. У 2009 році здобув повну вищу освіту у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» за спеціальністю «Правознавство», здобувши кваліфікацію юриста.

     З 2004 року по 2014 рік працював державним виконавцем, головним державним виконавцем, заступником начальника, начальником  відділу державної виконавчої служби Бахмацького районного управління юстиції.

     З червня 2014 року по червень 2015 року працював на посаді заступника голови Бахмацької районної державної адміністрації.

     З грудня 2015 року і до затвердження обіймав посаду першого заступника Бахмацького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

     Розлучений. Має двох синів.

 


 

Заступник  міського голови 

(з питань діяльності виконавчих органів ради) 

1. Забезпечує розгляд проектів та затвердження планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням.

2. Забезпечує збалансований соціально-економічний розвиток території  населених пунктів Бахмацької міської ради, ефективне використання природних, трудових і фінансових ресурсів.

3. Забезпечує складання проекту міського бюджету, подання його на затвердження  ради, контроль за виконанням міського бюджету.

4. Забезпечує щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; готує і подає відповідно до районної, обласної рад необхідні фінансові показники і пропозиції щодо складання проектів районного і обласного бюджетів.

5. Координує порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у  власності територіальної громади.

6. Контролює здійснення в установленому порядку фінансування видатків з міського бюджету.

7. Здійснює відповідно до закону контроль за дотриманням зобов'язань щодо платежів до міського бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

8. Контролює встановлення в порядку і межах, визначених законом, цін і тарифів на побутові, комунальні,  транспортні та інші послуги.

9. Координує питання здійснення інвестиційної діяльності на території територіальної громади.

10.  Координує вирішення питань об’єднання на договірних засадах коштів міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів, або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад.

11. Координує роботу торгівельних закладів, закладів побуту, зв’язку, транспорту, організацію місцевих ринків, ярмарок, сприяння розвитку всіх форм торгівлі на території  міської ради.

12.Забезпечує затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством.

13. Сприяє розвитку малого та середнього бізнесу.

14. Забезпечує розгляд справ про адміністративні правопорушення, утворення адміністративної комісії та спрямує її діяльність.

15. Сприяє у вирішенні питань зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, установ та організацій всіх форм власності, розташованих на території громади.

16. Сприяє у створенні, на основі законодавства, спільних з іноземними партнерами підприємств виробничої та соціальної інфраструктури, інших об’єктів та залученні іноземних інвестицій для створення робочих місць.

17. Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному економічному та соціальному розвитку територіальної громади, координує дану роботу.

18. Забезпечує організацію роботи з питань надання адміністративних послуг, які надаються громадянам на території громади.

19. Сприяє забезпеченню соціального захисту населення та наданню необхідних соціальних послуг соціально-незахищеним категоріям громадян.

20. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, програм зайнятості населення, забезпечує організацію їх виконання.

21. Забезпечує управління в межах, визначених радою, майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, подання раді письмових звітів про хід та результати відчуження такого майна.

22. Здійснює підготовку і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися в оренду.

23. Вживає заходів, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, збереження та захисту життя людей, їх здоров'я, а також, матеріальних цінностей.

24. Бере участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; забезпечує повідомну реєстрацію в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

25. Веде особистий прийом громадян.

26. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і розподілу обов’язків.

27. У межах своїх функціональних повноважень спрямовує, координує і контролює роботу:

- фінансового відділу;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності;

- відділу економіки, публічних закупівель та громадського транспорту;

- відділу державної реєстрації;

- відділу «Центр надання адміністративних послуг»;

- відділу правового забезпечення та управління  комунальною власністю (в частині управління комунальною власністю).

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора