Бахмацька міська громада

Чернігівська область, Ніжинський район

Заступник Бахмацького міського голови з питань житлово-комунального господарства

     Згідно з рішенням другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання Бахмацької міської ради від 27 листопада 2020 року Варчака Анатолія Григоровича затверджено на посаді заступника Бахмацького міського голови з питань житлово-комунального господарства.

     Народився 11 квітня 1969 року у м. Бахмач.

     У 1988-1990 роках проходив військову службу.

     У 2016  році закінчив Сумський національний аграрний університет та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво», здобув кваліфікацію інженера-будівельника.

     З 1990 року по 1995 рік працював майстром в СПМК – 4 м. Бахмач.

     Очолював відділ державного архітектурно-будівельного контролю Бахмацької міської ради у 1998-2003 роках. Працював начальником відділу земельних ресурсів та архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Бахмацької міської ради з 2003 по 2004 рік, начальником відділу з житлово-комунальних питань, земельних ресурсів та архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Бахмацької міської ради з 2004 по 2009 рік, начальником відділу з житлово-комунальних питань та будівництва виконавчого комітету Бахмацької міської ради з 2009 по 2012 рік.

      У березні 2012 року і до затвердження обіймав посаду заступника Бахмацького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

      Одружений. Має дочку.

 


 

Заступник міського голови 

(з питань житлово-комунального господарства)  

1. Координує роботу комунальних підприємств  міської ради.

2. Здійснює управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості надання послуг населенню.

3. Здійснює контроль за організацією благоустрою населених пунктів на території громади, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів організацій незалежно від форм власності, а також населення, здійснює контроль за станом благоустрою виробничих територій, організацію озеленення місць загального користування та відпочинку громадян.

4. Забезпечує:

- реалізацію міських програм з питань енергозабезпечення та енергозбереження, впровадження заходів щодо зниження ресурсо- та енергоємності житлово-комунальних послуг, здійснення ефективної енергозберігаючої політики,

- участь підприємств, установ і організацій територіальної громади у виконанні державних програм енергозбереження, реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики у сфері енергозбереження,

- внесення пропозицій щодо удосконалення систем обліку електроенергії, газу, тепло- та водопостачання, звітності з питань енергозбереження,

- проведення аналізу дотримання чинного законодавства з питань енергозбереження та встановлення засобів обліку енергоносіїв, проведення розрахунків за спожиті енергоносії споживачами.

5. Забезпечує контроль за належною експлуатацією житлового фонду, технічним обслуговуванням та ремонтом житлового фонду, залучення до утримання та обслуговування комунального житлового фонду на конкурсних засадах підприємств та організацій незалежно від форми власності.

6. Забезпечує контроль за вирішенням питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності.

7. Координує роботу у сфері організації будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, а також доріг місцевого значення. Вносить пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міської ради.

8. Здійснює контроль за впровадженням заходів, передбачених проектно-кошторисною документацією із будівництва, забезпечує підготовку і подання на затвердження ради місцевих містобудівних програм, планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації.

9. Вирішує відповідно до чинного законодавства спори з питань містобудування.

10. Забезпечує надання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрації таких об'єднань.

11. Координує роботу із забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності територіальної громади, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішує питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснює контроль за якістю питної води.

12. Забезпечує проведення аналізу рівня цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, що надаються підприємствами житлово-комунального господарства, внесення пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

13. Забезпечує формування титульного списку об'єктів капітального ремонту і реконструкції житлового фонду, інженерних мереж, шляхово-мостового господарства та благоустрою.

14. Забезпечує підготовку об'єктів житлово-комунального господарства до роботи у зимових умовах.

15. Контролює утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання.

16. Здійснює контроль за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами.

17. Вирішує питання:

- збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, відлову бродячих тварин, знешкодження та захоронення трупів тварин;

- затвердження схем санітарного очищення та провадження систем роздільного збирання побутових відходів;

- затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів.

18. Контролює дотримання правил охорони навколишнього середовища. Забезпечує підготовку і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля.

19. Забезпечує управління об’єктами транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню.

20. Здійснює прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування.

21. Контролює проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності.

22. Забезпечує заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

23. Організує та приймає участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території громади.

24. Вживає заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до законодавства, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи, організації, а також населення.

25. Керує та бере участь у роботі комісій, створених у процесі виконання покладених завдань у відповідності до повноважень і розподілу обов’язків.

У межах своїх функціональних повноважень та повноважень, наданих чинним законодавством, спрямовує, координує і контролює роботу:

- відділу житлово-комунального господарства та організації благоустрою,

- відділу архітектури та містобудування,

- комунального виробничого підприємства «Комунальник»,

- комунального підприємства «Бахмач-Водсервіс»,

- комунального  підприємства «Бахмацьке»,

- комунального підприємства «Бахмацьке архітектурно-планувальне бюро».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора