ЗАКОНОДАВЧІ  ЗМІНИ  У  СФЕРІ  НАДАННЯ  ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ

 

Виконком Бахмацької міської ради інформує, що з 01.05.2019 р. в повному обсязі введено в дію Закон України від 09.11.2017 р. №2189- VIII  "Про житлово-комунальні послуги".

У відповідності з пунктом 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2189 передбачено, що "Не пізніш як протягом одного року з дня введення  в дію цього Закону співвласники багатоквартирних будинків незалежно  від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов'язані прийняти рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) щодо кожного виду комунальної послуги згідно з частиною першою статті 14 цього Закону, а виконавці комунальних послуг-укласти  із такими співвласниками  договори про надання відповідних комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин".

Згідно пункту 6, розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону №2189 "У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку".

Після проведення всіх процедур з призначення управителя багатоквартирних будинків, Бахмацькою міською радою, відповідно до вимог чинного законодавства України, буде прийняте рішення щодо зняття з балансу багатоквартирних будинків житлового фонду комунальної власності міської територіальної громади.   

 

                                                           Виконком Бахмацької міської ради