Основні нормативні акти,

що регулюють надання соціальних послуг

 

Міжнародні акти

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.

2. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

3. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю.

4.  Європейська соціальна хартія (переглянута).

5. Декларація з проблем старіння.

6. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми.

7.  Європейська декларація по охороні психічного здоров’я.

8. Декларація з проблем старіння.

9. Принципи ООН по відношенню до людей похилого віку.

 

Загальне законодавство

10.  Сімейний кодекс України.

11.  Цивільний кодекс.

12. Закон  України «Про соціальні послуги».

13. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

14. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

15. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

16. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

17. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».

18. Закон України «Про захист персональних даних».

19. Закон України «Про інформацію».

20. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

21. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

22. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк».

23. Закон України  «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

24. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

25. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

26. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні».

27. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

28. Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація».

29. Указ Президента України від  29.01.2021 № 30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги».

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики».

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» (Порядок організації надання соціальних послуг).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від  26.06.2019  № 576  «Порядок  надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади».

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги» (Порядок здійснення контролю).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги».

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг».

36. Постанова Кабінету Міністрів України від  01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг».

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення».

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» (Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах).

39. Постанова Кабінету Міністрів України 01.06.2020 № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби, COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини».

41. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг» (Типове положення про центр надання соціальних послуг).

42 Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг».

43. Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження  Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах».

44. Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

45. Наказ Міністерства соціальної політики України від  12.06.2020 № 414 «Про затвердження  методичних рекомендацій  щодо проведення супервізії працівників, які надають соціальні послуги».

46. Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей».

47. Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.02.2019 № 282 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження інтегрованої системи соціального захисту».

48. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʹї для надання соціальних послуг».

49. Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 № 429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг».

50. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.08.2015 № 857 «Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення».

51. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2017 № 1325 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю».

52. Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.07.2018  № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

53. Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020  № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг».

54. Наказ Міністерства соціальної політики України від 17.08.2018 № 1173 «Про затвердження Порядку використання сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державних соціальних допомог, нарахованих відповідно до законодавства дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, недієздатним особам та особам, цивільна дієздатність яких обмежена, які є вихованцями/підопічними дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів».

55.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 № 623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, дитини з інвалідністю та Порядку їх складання».

56. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу».

57. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 29.09.2017  № 807/1193/279 «Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини».

58. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 № 545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки  народження і смерті».

59. Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.10.2014  № 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги».

 

Перелік Державних стандартів соціальних послуг

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ПОСИЛАННЯ

 

Денний догляд

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1363-13#Text

Догляд вдома

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13#Text

Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17#Text

Соціальна адаптація

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15%20,#Text

Соціальна інтеграція та реінтеграція бездомних осіб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1671-13#Text

Надання притулку бездомним особам

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1447-13#Text

Екстрене (кризове) втручання

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16#Text

Консультування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15,#Text

Соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16,#Text

Представництво інтересів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16,#Text

Посередництво (медіація)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

Соціальна профілактика

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15,#Text

Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними розладами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0066-19#Text

Соціальна інтеграція та реінтеграція дітей, які постраждали від торгівлі людьми

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-13#n4

Соціальна профілактика торгівлі людьми

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1327-13#n16

Соціальна інтеграція та реінтеграція осіб, які постраждали від торгівлі людьми

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1328-13#n4

Підтримане проживання бездомних осіб

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0458-15#Text

Паліативний догляд

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0247-16#Text

Стаціонарний догляд за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0432-16#Text

Соціальна інтеграція випускників інтернатних закладів (установ)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16#Text

Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1359-16#Text

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17#Text

Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE35501.htm

Натуральна допомога

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0589-21#Text

Переклад жестовою мовою

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0819-21#Text

Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0856-21#Text