1. Назва об'єкта оцінки: об'єкт малої приватизації — нежитлова будівля, будинок культури загальною площею 673,3 кв.м.

       Місцезнаходження ооб'єкта оцінки: Чернігівська обл., Ніжинський р-н., м. Бахмач, вул. Б.Хмельницького, 13.

       Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Бахмацька міська рада.

       Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості  нерухомого майна  для приватизації шляхом продажу на електронному аукціоні.

       Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 грн.

       Строк виконання робіт - не більше 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.

      Подібними до об’єкта оцінки вважатимуться об’єкти за наступними ознаками: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі.

       Дата оцінки: 31.10.2021.

       Замовник та платник робіт з оцінки: Бахмацька міська рада.

       Телефон замовника конкурсу: (04635) 2-14-05.

       Електронна адреса замовника конкурсу: 04061702@mail.gov.ua.

      Оцінку необхідно здійснити у відповідності з вимогами Методики оцінки майна, затвердженої постановою КМУ від 10.12.2003р. №1891 (зі змінами).

     Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до  Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 49-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 р. «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – Положення).

      Для участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 10 розділу ІІ Положення.

      Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положенння. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього.

       Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 1-3  до Положення  формами. Конкурсні пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), подаються запечатані в окремому конверті.

      Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради у запечатаному конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація не пізніше ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 16501, Чернігівська обл., Ніжинський р-н., м. Бахмач, вул. Соборності, 42.

      Конкурс відбудеться 29 жовтня 2021 р. об 11.00 год.  у приміщенні  виконавчого комітету Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Собоності, 42 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів).

      Телефон для довідок (04635) 2-15-04.