Фото без описуЗгідно чинного законодавства з метою моніторингу якісного  стану ґрунтів у 2021 році проводиться планове агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення на території Бахмацької міської територіальної громади.

Чернігівська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» проводить планове агрохімічне обстеження земель сільськогосподарського призначення усіх форм власності, яке обов’язкове для всіх землевласників та землекористувачів.

Дані агрохімічного обстеження використовуються в процесі регулювання земельних відносин при: передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки; зміні власника земельної ділянки або землекористувача; проведенні грошової оцінки земель; визначенні розмірів плати за землю; здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів тощо.

За результатами обстеження на кожне поле, земельну ділянку видається агрохімічний паспорт. Це єдиний юридичний документ, який відображає стан ґрунтів  і його зміну в часі та є основою для державного контролю за використанням земель.

Для проведення планового агрохімічного обстеження, отримання агрохімічного паспорта землевласникам та землекористувачам потрібно звернутись до Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» за адресою:

14020, м. Чернігів, вул. Малиновського,41.

Тел. (0462) 64-29-50; 64-29-72.

Е-mail: chernigiv_grunt@ukr.net

Сайт http://www.iogu.gov.ua/chernigivska/

 

Перелік послуг, що надає ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»

Відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. №449 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 з цього питання частину земель сільськогосподарського призначення передано з державної власності у комунальну власність територіальних громад.

З метою забезпечення подальшого здійснення реформ у сфері земельних відносин та створення умов для реалізації прав громадян України і територіальних громад у цій сфері ДУ «Держґрунтохорона» надає перелік послуг:

 • проведення агрохімічного обстеження сільськогосподарських угідь з видачею агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки або довідки про їх родючість;

 • проведення агрохімічного обстеження ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення для ведення точного землеробства;

 • дослідження стану радіоактивного забруднення сільськогосподарських угідь та продукції рослинництва, підготовка пропозицій, рекомендацій, технологічних проектів щодо відновлення ґрунтів та зменшення забруднення до нормативних рівнів;

 • здійснення ґрунтово-агрохімічного обстеження та розробка проектів під закладку багаторічних насаджень;

 • агрохімічне обстеження ґрунтового покриву та виготовлення агрохімічного паспорта земельних ділянок для проведення аукціонів земель сільськогосподарського призначення місцевих органів самоврядування;

 • підготовка висновків про придатність ґрунтів до органічного виробництва та створення сировинних зон;

 • складання прогнозованих розрахунків потреб галузі рослинництва в мінеральних і органічних добривах;

 • визначення якісного складу мінеральних і органічних добрив, різних видів хімічних меліорантів;

 • проведення ґрунтової та листкової діагностики мінерального живлення рослин;

 • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

 • технічний звіт щодо обстеження ґрунтового покриву земельних ділянок;

 • проекти землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту;

 • технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель;

 • проведення нормативно-грошової оцінки земельних ділянок;

 • проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

У Чернігівській області для замовлення потрібно звернутись до Чернігівської філії ДУ «Держґрунтохорона» за адресою:

14020, м. Чернігів, вул. Малиновського,41.

Тел. (0462) 64-29-50; 64-29-72.

Е-mail: chernigiv_grunt@ukr.net

Сайт http://www.iogu.gov.ua/chernigivska/