Об’єкт  № 1:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:009:0113

Розмір земельної ділянки: 0,1300 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Б. Хмельницького, 13 в місті Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.15) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 74269,00 грн. (сімдесят чотири тисячі двісті шістдесят дев’ять гривень 00 копійок).

Дата оцінки: березень 2023 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.

Об’єкт  № 2:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420385500:01:002:0484

Розмір земельної ділянки: 0,0026 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Міщенка, 19А в селі Курінь Ніжинського району Чернігівської області, 16544.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 4589,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот вісімдесят дев’ять  гривень 00 копійок).

Дата оцінки: лютий 2023 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

Об’єкт  № 3:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420384500:01:001:0140

Розмір земельної ділянки: 0,0312 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Перемоги, 2 в селі Красилівка Ніжинського району Чернігівської області, 16541.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 58125,60 грн. (п’ятдесят вісім тисяч сто двадцять п’ять  гривень 60 копійок).

Дата оцінки: лютий 2023 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

Об’єкт  № 4:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:005:1530

Розмір земельної ділянки: 0,0100 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Богомольця, 2-І в місті Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади, що перебуває в користуванні на умовах оренди.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 4677,00 грн. (чотири тисячі шістсот сімдесят сім гривень 00 копійок).

Дата оцінки: травень 2023 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.

Об’єкт  № 5:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:005:1531

Розмір земельної ділянки: 0,0100 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Богомольця, 2-К в місті Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади, що перебуває в користуванні на умовах оренди.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 4677,00 грн. (чотири тисячі шістсот сімдесят сім гривень 00 копійок).

Дата оцінки: травень 2023 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 5000 грн.

 

         Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до Бахмацької міської ради конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 49-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – Положення), складається із: підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких послуг, а також строку виконання послуг (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1 до Положення). До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); інформація про претендента (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, в тому числі, посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

  До участі у конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 10 розділу 2 Положення.

 Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту  про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням;

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням.

               Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

          Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.

     Конкурс відбудеться 07.09.2023 р. об 11.00 у приміщенні виконкому Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

               Телефони для довідок (04635) 2-11-74, тел./факс (04635) 2-15-04».