Фото без опису Об’єкт  № 1:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420385500:01:001:0413

   Розмір земельної ділянки: 0,0254 га

  Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна, 44 в селі Курінь Ніжинського району Чернігівської області, 16544.

   Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

   Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 71607,68 грн. (сімдесят одна тисяча шістсот сім гривень 68 копійок).

   Дата оцінки: серпень 2023 року.

   Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

   Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

      Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

   Об’єкт  № 2:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420389500:01:003:0136

  Розмір земельної ділянки: 0,0179 га

  Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна, 4 в с. Халимонове Ніжинського району Чернігівської області, 16532.

   Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

   Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 42686,13 грн. (сорок дві тисячі шістсот вісімдесят шість гривень 13 копійок).

   Дата оцінки: серпень 2023 року.

   Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

   Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

   Об’єкт  № 3:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420310100:00:008:0006

   Розмір земельної ділянки: 0,0656 га

   Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Тиницька, 88-Г в м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

   Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 11.02) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

   Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 53621,44 грн. (п’ятдесят три тисячі шістсот двадцять одна гривня 44 копійки).

  Дата оцінки: серпень 2023 року.

  Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

  Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

   Об’єкт  № 4:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420310100:00:004:0047

   Розмір земельної ділянки: 0,0999 га

   Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 5 в м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

  Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

  Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 250319,43 грн. (двісті п’ятдесят тисяч триста дев’ятнадцять гривень 43 копійки).

   Дата оцінки: серпень 2023 року.

   Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

   Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

   Об’єкт  № 5:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420310100:00:004:0609

   Розмір земельної ділянки: 0,0685 га

   Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 5 в м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

  Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

  Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 171640,45 грн. (сто сімдесят одна тисяча шістсот сорок гривень 45 копійок).

   Дата оцінки: серпень 2023 року.

   Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

   Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

   Об’єкт  № 6:

   Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

   Кадастровий номер: 7420310100:00:004:0927

   Розмір земельної ділянки: 0,0134 га

   Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 24 в м. Бахмач Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

   Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 03.07) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

   Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

   Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 33576,38 грн. (тридцять три тисячі п’ятсот сімдесят шість гривень 38 копійок).

   Дата оцінки: серпень 2023 року.

   Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

   Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

         Замовник:  Бахмацька міська рада.

      Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

         Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до Бахмацької міської ради конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 49-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – Положення), складається із:

  • підтвердних документів;
  • конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки,
  • калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких послуг,
  • а також строку виконання послуг (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті;
  • документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

  • заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення);
  • інформація про претендента (додаток 3 до Положення),
  • копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, в тому числі, посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

  До участі у конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 10 розділу 2 Положення.

 Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту  про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням;

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням.

               Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

          Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 16501, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.

     Конкурс відбудеться 29.02.2024 р. об 11.00 ! у приміщенні виконкому Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

               Телефони для довідок (04635) 2-11-74, тел./факс (04635) 2-15-04».