Об’єкт  № 1:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420380500:13:000:0020

Розмір земельної ділянки: 0,0958 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бахмацький старостинський округ

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 01.03) для ведення особистого селянського господарства.

Правовий режим земельної ділянки: приватна власність

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 3708,82 грн. (три тисячі сімсот вісім гривень 82 копійки).

Дата оцінки: 16.02.2024 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки для суспільних потреб.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 2000 грн.

Замовник:  Бахмацька міська рада.

Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

Об’єкт  № 2:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420380500:05:000:0001

Розмір земельної ділянки: 0,0688 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бахмацький старостинський округ

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 01.03) для ведення особистого селянського господарства.

Правовий режим земельної ділянки: приватна власність

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 2667,82 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят  сім гривень 82 копійки).

Дата оцінки: 16.02.2024 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки для суспільних потреб.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 2000 грн.

Замовник:  Бахмацька міська рада.

Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

Об’єкт  № 3:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420380500:13:000:0021

Розмір земельної ділянки: 0,2841 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Бахмацький старостинський округ

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 01.03) для ведення особистого селянського господарства.

Правовий режим земельної ділянки: приватна власність

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 9822,53 грн. (дев’ять тисяч вісімсот двадцять дві гривні 53 копійки).

Дата оцінки: 16.02. 2024 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки для суспільних потреб.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 2000 грн.

Замовник:  Бахмацька міська рада.

Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

Об’єкт  № 4:

Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка

Кадастровий номер: 7420310100:00:011:0116

Розмір земельної ділянки: 0,0300 га

Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 20 в місті Бахмачі Ніжинського району Чернігівської області, 16500.

Цільове призначення земельної ділянки: (код КВЦПЗД 02.05) для будівництва індивідуальних гаражів.

Правовий режим земельної ділянки: комунальна власність Бахмацької міської територіальної громади.

Нормативно-грошова оцінка земельної ділянки: 30069,00 грн. (тридцять тисяч шістдесят дев’ять гривень 00 копійок).

Дата оцінки: 01.01. 2024 року.

Мета проведення незалежної оцінки: викуп земельної ділянки.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта: 3000 грн.

Замовник:  Бахмацька міська рада.

Платник робіт з оцінки:  Бахмацька міська рада.

 

    Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до Бахмацької міської ради конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням 49-ї сесії Бахмацької міської ради сьомого скликання від 20.12.2018 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» (далі – Положення), складається із: підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких послуг, а також строку виконання послуг (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1 до Положення). До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 2 до Положення); інформація про претендента (додаток 3 до Положення), копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, в тому числі, посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

   До участі у конкурсі з метою виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель» та відповідають вимогам до учасників конкурсу, передбачених пунктом 10 розділу 2 Положення.

 Вимогами до учасників конкурсу передбачено наявність:

складеної відповідно до цього Положення конкурсної документації, яку надано у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель»;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту  про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та їх особистого досвіду проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема, за цільовим призначенням;

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства (за потреби);

досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням.

     Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з обов’язковим зазначенням об’єкта, на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, та найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

   Конкурсна документація подається до виконавчого комітету Бахмацької міської ради не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 16501, м. Бахмач, вул. Соборності, 42.

     Конкурс відбудеться 21.03.2024 р. об 11.00 у приміщенні виконкому Бахмацької міської ради за адресою: м. Бахмач, вул. Соборності, 42 (кабінет заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради).

Телефони для довідок (04635) 2-11-74, тел./факс (04635) 2-15-04».