Квартирний облік здійснюється, як правило, за місцем проживання громадян у виконавчому  комітеті    міської ради

            Облік громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням - також і в виконавчому комітеті міської ради за місцем проживання.

            Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  беруться на квартирний облік у населеному пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку.  

            Громадяни, які залишили роботу на підприємствах, в установах, організаціях, що здійснюють квартирний облік, у зв'язку з виходом на пенсію, беруться на облік нарівні з робітниками і службовцями даного підприємства, установи, організації.

   У такому ж порядку беруться на облік працівники медичних, культурно-освітніх, торговельних та інших установ і організацій, які безпосередньо обслуговують трудовий колектив підприємства, установи, організації, а у випадках, передбачених законодавством.              Кожна сім'я може перебувати на квартирному обліку за місцем роботи одного з членів сім'ї (за їх вибором) та у виконавчому комітеті  за місцем проживання.

   На квартирний облік беруться громадяни,  які потребують  поліпшення житлових умов

  Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

        1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад  народних  депутатів  разом з радами профспілок.  Цей рівень періодично переглядається вказаними органами.

 У Бахмацькій міській територіальній громаді відповідно до пунктів  4, 5  постанови  виконавчого комітету  Чернігівської обласної ради народних депутатів і  Президії обласної  ради професійних спілок від 7 січня 1985 року № 3 «Про порядок обліку  громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в  Чернігівській  області»,  потребуючими  поліпшення житлових умов визнаються громадяни,  які  постійно проживають,  мають  реєстрацію  місця  проживання  у   одному  з населених  пунктів  громади   не менше трьох  років,  зазначеною постановою  встановлено  розмір житлової площі:

            - для  взяття   громадян  на  квартирний  облік для поліпшення  житлових умов – відсутність   6 кв.м на члена сім’ї;

            - для надання житлових  приміщень  відповідно середньої забезпеченості громадян по містах  (селищах ) не менше 8,5 кв.м, по сільських населених пунктах – 9 кв.м,  але не більше 13,65 кв.м.

    2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і  технічним вимогам. Перелік випадків, коли жилі будинки (жилі приміщення) вважаються такими,  що не відповідають  санітарним і технічним вимогам, визначається Міністерством житлово-комунального господарства   УРСР,   Міністерством  охорони здоров'я УРСР і Держбудом УРСР;

       3) які  хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в одній кімнаті   з   членами   своєї   сім'ї.   Перелік  зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров'я УРСР  за  погодженням  з   Українською   республіканською  радою  професійних спілок. Порядок  видачі  медичних  висновків   зазначеним   хворим встановлюється Міністерством охорони здоров'я УРСР;

      4) які проживають за договором піднайму жилого  приміщення  в будинках державного   або   громадського  житлового  фонду  чи  за договором найму жилого приміщення в  будинках  житлово-будівельних кооперативів;

     5) які  проживають  не  менше  5  років  за  договором  найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві приватної власності;

{Підпункт  п'ятий  пункту  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 848 ( 848-93-п ) від 11.10.93 }

     6) які проживають у гуртожитках;

     7) які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за 9 років,  крім подружжя (в  тому числі якщо  займане  ними  жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

     8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19-21  частини  першої статті 6 та осіб з інвалідністю  внаслідок  війни, визначених у пунктах 10-14 частини другої статті 7, та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих)   ветеранів   війни,   визначених  абзацами  першим  та четвертим   пункту            1 статті  10, членів сімей загиблих (померлих) Захисників  і  Захисниць  України, визначених у статті 10-1 Закону України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального  захисту". 

      Тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  також  громадяни,  які проживають у комунальних чи невпорядкованих  стосовно  умов  даного  населеного  пункту  квартирах:  особи, які належать  до  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  війни; члени сімей загиблих  (померлих)  ветеранів  війни  та  члени  сімей  загиблих (померлих)  Захисників  і  Захисниць  України;  Герої  Радянського Союзу,  Герої  Соціалістичної  Праці,  особи, нагороджені орденами Слави,  Трудової  Слави,  "За  службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники,  які  тривалий  час  сумлінно  пропрацювали  на одному підприємстві,  в установі, організації.

        Громадяни, які користуються правом першочергового і позачергового одержання жилих приміщень, беруться на квартирний облік при наявності передбачених Правилами підстав, незалежно від тривалості проживання у даному населеному пункті.

      Умова про реєстрацію місця проживання, передбачена в абзаці першому цього пункту, не поширюється на громадян, тимчасово відсутніх у даному населеному пункті, якщо за ними за законом зберігається жиле приміщення.

      Працівники, зв'язані за родом занять з постійним пересуванням, беруться на квартирний облік у тому населеному пункті, в якому вони мають реєстрацію місця проживання в установленому порядку.

        Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

       У випадках, зазначених у цьому пункті, потреба громадян у поліпшенні житлових умов визначається за місцем їх проживання.

       Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку) квартири, а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів (стаття 96 Житлового кодексу УРСР), не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов.

              Громадяни, які забезпечені житлом шляхом виплати грошової компенсації (у тому числі всі особи, включені у розрахунок грошової компенсації), не беруться на квартирний облік протягом п'яти років з моменту забезпечення таким житлом.

             Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно виконавчому комітету міської ради, за місцем проживання громадян (у випадку, передбаченому абзацом четвертим пункту 8 цих Правил, - за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб) та адміністрації підприємства, установи, організації чи органу або іншому громадському об'єднанню (організації) за місцем їх роботи. Заява підписується членами сім'ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік.

ПЕРЕЛІК  документів, що  додаються до заяви

         -  довідки про реєстрацію місця проживання особи на кожного члена сім'ї (витяг з реєстру територіальної громади);

      -  довідки  з місця  роботи   заявника  про займану посаду  та  осіб,  які підписали  заяву  про  взяття на квартирний облік  із зазначенням терміну  роботи на посаді  та інформацію про перебування (не перебування)  за місцем роботи  на квартирному обліку осіб, які підписали  заяву;

      - копії  паспортів  повнолітніх осіб, які зазначені в поданій заяві,  ідентифікаційних кодів кожного із членів  сім'ї, включаючи неповнолітніх дітей,  свідоцтв (про народження дітей, про одруження, про розлучення та інше), засвідчені  власним підписом;

      -   копія документа, що підтверджує  право власності на житло  (технічний паспорт);

      -  копія договору найму (піднайму) жилого приміщення в будинках, квартирах, що належать  громадянам  на  праві  приватної власності або в будинках житлово-будівельних

кооперативів;

  • копії інших документів, що підтверджують право на пільги;

      -    медичний  висновок  про  наявність тяжких форм   деяких  хронічних захворювань, визначених у переліку захворювань і затверджених Міністерством охорони здоров`я;

     -   акт  обстеження  житлових умов.

 Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового чи позачергового одержання жилих приміщень, зазначають про це у заяві і подають відповідні документи.

Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення  трудових  відносин з підприємством, установою, організацією  особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством;

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік;

6) скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

7) одноразового отримання від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення;

8)  скасування довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

       Пунктом 27 Правил передбачено, що громадяни виключаються із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необгрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

        Зняття з квартирного обліку та виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, провадиться органами, які винесли або затвердили рішення про взяття громадянина на облік (включення до вказаного списку).

   Прийом документів з питань  взяття на квартирний облік здійснюється за адресою:  вул. Соборності, 42,  м. Бахмач, Ніжинського р-ну  Чернігівської області, Відділ  комунального майна  та правового забезпечення міської ради, 4-й поверх.

   ВАЖЛИВО ЗНАТИ

    У Бахмацькій міській територіальній громаді відповідно до пунктів  4, 5  постанови  виконавчого комітету  Чернігівської обласної ради народних депутатів і  Президії обласної  ради професійних спілок від 7 січня 1985 року № 3 «Про порядок обліку  громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, та надання їм житлових приміщень в  Чернігівській  області»,  потребуючими  поліпшення житлових умов визнаються громадяни,  які  постійно проживають,  мають  реєстрацію  місця  проживання  у   одному  з населених  пунктів  громади   не менше трьох  років,  зазначеною постановою  встановлено  розмір житлової площі:

            - для  взяття  громадян  на  квартирний  облік для поліпшення  житлових умов – відсутність   6 кв.м на члена сім’ї;

            - для надання житлових  приміщень  відповідно середньої забезпеченості громадян по містах  (селищах ) не менше 8,5 кв.м, по сільських населених пунктах – 9 кв.м,  але не більше 13,65 кв.м.

            Згідно зі статтею 47 Житлового кодексу України норма жилої площі на одну особу в Україні становить 13,65 кв.м. (застосовується при надання громадянам жилої площі).

   Статтею 32  Житлового кодексу Української РСР передбачено, що громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

   Статтею 35 Житлового кодексу Української РСР передбачено, що громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього за розміром для проживання жилого будинку (частини будинку), а також громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, використовуваного для одержання нетрудових доходів, не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов.

   Працездатні особи, які не займаються суспільно корисною  працею не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов.