Фото без описуЗагальні положення

Відповідно до частини 4 статті 44 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду видають пенсійні посвідчення. Видача пенсійного посвідчення для пенсіонерів здійснюється безоплатно. Порядок видачі, зразок та форма пенсійного посвідчення затверджуються правлінням Пенсійного фонду.

Пенсійне посвідчення - це документ, що підтверджує призначення особі пенсії та виготовляється на підставі заяви на виготовлення пенсійного посвідчення особи, якій призначено пенсію, або її законними представниками, що подається до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем перебування особи на обліку як одержувача пенсії.

   Пенсійні посвідчення виготовляються у паперовій формі або електронне пенсійне посвідчення (платіжна картка, яка одночасно є пенсійним посвідченням, містить графічну та електронну інформацію про власника, ключі кваліфікованого електронного підпису).

   У період дії воєнного стану на території України та протягом трьох місяців після його припинення або скасування, пенсійне посвідчення може не ламінуватися згідно з  Постановою Пенсійного фонду  № 13-1 від 01 серпня 2022 року .

   Внутрішньо переміщеним особам, яким призначено пенсію, видаються платіжні картки, які одночасно є пенсійним посвідченням, відповідно до абзацу третього пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від

   05 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

   Важливо!!! На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування органами Пенсійного фонду України оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам здійснюватиметься у паперовій формі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2023 року № 325 "Деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньо переміщеним особам".

   Особам, яким видано електронне пенсійне посвідчення, пенсійне посвідчення в паперовій формі не видається.

   Електронне відображення пенсійного посвідчення має однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії

    У разі якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування, втрачено, особі призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

   Інформація на пенсійному посвідченні

   Пенсійне посвідчення виготовляється на ім’я особи, якій призначено пенсію.

    Відповідно до розділу ІІ Порядку у пенсійному посвідченні зазначається:

  • додатково прізвище, ім’я та по батькові законного представника, у разі якщо пенсія призначена неповнолітній або недієздатній особі чи особі, цивільна дієздатність якої обмежена;
  • відомості про групу, підгрупу, причину інвалідності та строк, на який встановлено інвалідність - якщо пенсія призначення по інвалідності:
  • відповідний запис, наприклад, "особа з інвалідністю підгрупи Б І групи/загальне захворювання по зору" - особам з порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату, яким установлено інвалідність та призначено пенсію:
  • найменування органу, в якому особа перебувала на службі - особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

   У посвідченнях, виданих особам з інвалідністю, використовуються скорочення назв причин інвалідності та найменувань органів, у яких особа перебувала на військовій службі.

Виготовлення пенсійних посвідчень у паперовій формі

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, отриманих від територіальних органів Фонду, забезпечує у двотижневий строк виготовлення посвідчень та ведення обліку їх виготовлення.

   Для організації приймання і передавання пенсійних посвідчень у Пенсійному фонді України та територіальних органах Фонду згідно з наказами керівників призначаються особи, відповідальні за приймання і передавання посвідчень.

   Передавання посвідчень здійснюється від Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі не рідше ніж двічі на місяць, від головних управлінь підвідомчим їм управлінням Фонду не пізніше ніж у дводенний строк з моменту їх отримання. Пенсійні посвідчення до їх передавання або видачі зберігаються у спеціально обладнаних сейфах або металевих шафах.

   Строк дії пенсійного посвідчення в паперовій формі не обмежується, крім випадків, коли пенсію призначено на визначений строк.

   Виготовлення електронних пенсійних посвідчень

   Виготовлення електронного пенсійного посвідчення здійснюється банком, у якому одержувачем відкрито рахунок для виплати пенсії. Електронні пенсійні посвідчення містять:

  1. банківський платіжний додаток,
  2. чип-модуль з контактним та безконтактним інтерфейсами з можливістю запису інформації згідно з описом інформації, що зберігається в електронному пенсійному посвідченні в електронному вигляді

   Дизайн електронних пенсійних посвідчень визначається банком за погодженням з Пенсійним фондом України з урахуванням вимог платіжних систем, зразка та технічного опису бланка електронного пенсійного посвідчення

   Тарифи (комісійні винагороди) за надання послуг банку, умови видачі та порядок обслуговування у банку електронних пенсійних посвідчень у частині платіжної картки встановлюються банком відповідно до законодавства у сфері банківської діяльності, правил банківського обслуговування та внутрішніх документів банку.

   Строк дії електронного пенсійного посвідчення як платіжної картки визначається банком і не може перевищувати трьох років.

   Пенсійне посвідчення використовується як платіжна картка до закінчення строку її дії, в тому числі у разі закінчення строку призначення пенсії.

   У разі продовження строку призначення пенсії, встановлення інвалідності або продовження її на новий термін здійснюється виготовлення нового електронного пенсійного посвідчення.

  Під час виготовлення електронних пенсійних посвідчень здійснюється облік:

  • Пенсійним фондом України - заяв, документів для персоналізації, всіх стадій виготовлення електронних пенсійних посвідчень;
  • банком - відкриття рахунків, доставки персоналізованих електронних пенсійних посвідчень у відділення банку, їх зберігання, видачі, знищення, активації;
  • персоналізатором електронних пенсійних посвідчень - персоналізації електронних пенсійних посвідчень, передачі банку персоналізованих електронних пенсійних посвідчень для подальшої відправки у відповідні відділення, формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.

   Електронне пенсійне посвідчення має бути підготовлено до видачі протягом 30 робочих днів з дня прийняття заяви від одержувача пенсії територіальним органом Пенсійного фонду України

   Формування електронного відображення пенсійного посвідчення

   Електронне відображення пенсійного посвідчення формується автоматично за наявності в Реєстрі відомостей про виготовлений особі документ, що підтверджує призначення їй пенсії, в тому числі відцифрованого образу обличчя особи.

   На сьогодні пенсійне посвідчення стало доступним для громадян у вигляді цифрового документу у мобільному застосунку “Дія”.

   Електронне відображення пенсійного посвідчення з’явиться у тих громадян, хто отримував посвідчення після 2014 року. Пенсійне посвідчення одержувача пенсії за віком підтягнеться в Дії автоматично, одержувачам інших видів пенсії необхідно завантажити посвідчення самостійно.

   Пенсіонерам, які отримували пенсійні посвідчення у вигляді книжечки, для можливості відображення в Дії слід замінити посвідчення, звернувшись до Пенсійного фонду України online (через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Фонду) або до будь-якого з сервісних центрів Фонду.

   Відповідно до пункту 6 розділу V Порядку, електронне відображення пенсійного посвідчення використовується особою без додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі, електронного пенсійного посвідчення або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

   А отже, електронне відображення пенсійного посвідчення має таку ж юридичну силу як і пенсійне посвідчення, отримане в Пенсійному фонді України та підтверджує призначення пенсії.

   Видача пенсійних посвідчень

   Пенсійне посвідчення видається особі, якій призначено пенсію, особисто або її законному представнику у разі пред’явлення документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду (банку) ідентифікувати одержувача пенсій та його законного представника, а також документів, що підтверджують статус законного представника (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо), та додатково у разі, якщо законний представник є резидентом, - документів, виданих відповідними контролюючими органами, що засвідчують його реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

   Видача пенсійних посвідчень здійснюється зазначеним у заяві територіальним органом Пенсійного фонду України, електронних пенсійних посвідчень - зазначеним у заяві відділенням банку.

   Видача пенсійних посвідчень територіальним органом Пенсійного фонду здійснюється під підпис у журналі обліку пенсійних посвідчень.Разом з електронним пенсійним посвідченням видається інструкція щодо його використання.

   Заміна пенсійних посвідчень

    У разі якщо пенсійне посвідчення стало непридатним для користування, втрачено, особі призначено інший вид пенсії або змінилися обставини здійснення опіки та піклування (змінився законний представник чи його звільнено від повноважень, поновлено цивільну дієздатність одержувача пенсії тощо), за заявою одержувача пенсії видається нове посвідчення, про що робиться відмітка у пенсійній справі.

   Заміна пенсійного посвідчення здійснюється за процедурою, визначеною для виготовлення пенсійного посвідчення. При заміні пенсійного посвідчення одержувач пенсії повертає органу Пенсійного фонду України попередньо видане пенсійне посвідчення за наявності, електронне пенсійне посвідчення - банку, які знищуються відповідним органом Пенсійного фонду України або банком.

   Отримати консультацію з правових питань можна у секторі «Бахмацьке бюро правничої допомоги» Менського відділу надання безоплатної правничої допомоги, який працює за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Соборності, 42, тел. 04635 23 13 81.

   Функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги  0800213103.Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

   Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

   Взято з сайту Безоплатної правничої допомоги.https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/shho-take-obmezhuvalnyj-prypys-i-yak-jogo-otrymaty/