Бахмацька міська рада

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
директора комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької міської ради

 

Найменування та місцезнаходження закладу:

Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької міської ради                                                                                                            16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Соборності, 42.

Найменування посади та умови праці:

Директор  комунальної установи  «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бахмацької міської ради

Оплата праці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2012 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду:

На посаду директора Центру призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше  п’яти років та яка пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником Центру.

 Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

Особа, яка виявила бажання взяти участь у Конкурсі, подає у визначений строк (особисто або поштою) такі документи:

      - заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

      - автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

      - копія паспорта громадянина України;

      - копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

       - копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 5 (п’яти) років на день їх подання;

        - стратегія розвитку Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

            Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово комісію. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Місце та строк подання документів:

Документи подають особисто або поштою з 15 до 26 лютого  2021 року включно за адресою: 16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вулиця Соборності, 42, Бахмацька міська рада

Телефон для довідок (04635)2-15-55