Фото без опису Відповідно до наказу № 309 від 22.12.2022 Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вся територія Бахмацької міської територіальної Ніжинського району Чернігівської області віднесена до території, яка в період з 25 лютого 2022 року по 02 квітня 2022 року, була тимчасово окупована російською федерацією.

   У зв’язку із збройною агресією Російської Федерації, що призвела до тимчасової окупації частини території України, а також до того, що на сході України гинуть, отримують поранення та зазнають різних видів насильства діти, постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 зі змінами від 01.06.2023 № 547 затверджено Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

        Цей Порядок визначає механізм надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (далі - статус).

          У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

          1) фізичне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (далі - фізичне насильство), - отримання дитиною у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів тілесних ушкоджень різного ступеня, які завдали їй фізичного болю, спричинили розлад її здоров’я;

          2) сексуальне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (далі - сексуальне насильство), - перенесені дитиною дії сексуального характеру у період її перебування в зоні воєнних дій та збройних конфліктів, зокрема: демонстрування статевих органів; статевий акт у присутності дитини; статеві зносини чи розпусні дії з дитиною, задоволення статевої пристрасті з дитиною; втягнення дитини в зайняття проституцією або примушування її до зайняття проституцією; примушування до участі у виготовленні зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм, інших предметів порнографічного характеру, а також інші правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності дитини;

          3) психологічне насильство, якого зазнала дитина внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (далі - психологічне насильство), - моральні та психологічні страждання (травми) дитини, що не потребують доведення, і які вона перенесла внаслідок її проживання/перебування в умовах воєнних дій, збройних конфліктів, тимчасової окупації, її внутрішнього переміщення або переміщення за кордон, як наслідок залишення свого місця проживання/перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, а також загибелі (зникнення безвісти), потрапляння у полон, смерті внаслідок отриманих у результаті збройного конфлікту поранення, контузії або каліцтва на території України чи за кордоном її батьків або одного з них - із числа цивільних осіб, а також її батьків або одного з них - з числа осіб, визначених пунктом 2 Порядку надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605; 2022 р., № 57, ст. 3390).

          Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Російської Федерації не досягла 18 років (повноліття), і в результаті:

          1) отримали поранення, контузію, каліцтво;

          2) зазнали фізичного, сексуального насильства;

         3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

          4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

          5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

          6) зазнали психологічного насильства.

          Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини.

          Статус надається органом опіки та піклування за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій Російською Федерацією, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

          Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” і засвідчені в установленому порядку копії таких документів:

          свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

          документа, що посвідчує особу заявника;

          документа, що підтверджує родинні стосунки між дитиною та заявником (у разі подання заяви не батьками);

          довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

          паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

          паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

          витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

          За обставин, отримання дитиною психологічного насильства подається  висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах.          

          Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати документи.

          Для подачі заяви та документів необхідно звертатись до служби у справах дітей Бахмацької міської ради: понеділок та четвер з 8.30 год до 17.00 год (обідня перерва з 13.30 год до 14.00 год).